Краязнаўства: Чучавіцкі край

Забойства Баляслава Масціцкага ля ўрочышча Дуб

Здарэнне з Баляславам Масціцкім адбылося шчэ да пачатку савецка-польскай вайны, у лютым 1918 года. Сама вайна распачалася ў 1919 годзе, але ўжо за год да яе адбываліся лакальныя сутычкі паміж дзвюма бакамі.

Хто такі Баляслаў Масціцкі і што ён рабіў на тэрыторыі Беларусі?

Баляслаў Масціцкі - гэта сапраўды польскі чалавек з дваранскага паходжання. Усё яго жыццё было цалкам прысвечана вайсковай службе. Баляслаў паступова прасоўваўся па вайсковай кар'ернай лесвіцы да палкоўніка. Удзельнічаў і ў Руска-Японскай вайне, і ў Першай Сусветнай.

Палкоўнік Баляслаў Масціцкі, 1910-ыя гг.
Палкоўнік Баляслаў Масціцкі, 1910-ыя гг.

У Першую сусветную полк Масціцкага быў далучаны да Першага Польскага Корпуса Доўбар-Мусніцкага як Першы Уланскі полк. Гэта адбылося 15 верасня 1917 года ў Дукорах. Каб адрознівацца ад рускай арміі Баляславаў прыгадаў аздобіць сцяг палка срэбным пэндзлікам і дрэўцам з арлом. А таксама Баляславам быў уведзены іншы спосаб трымання шаблі, каб ізноў адрознівацца ад расейцаў.

Калі Масціцкі быў у Дукоры, то тады ўжо пачаліся першыя сутычкі з бальшавікамі, які спрабавалі знішчыць полк. Калі сітуацыя пагоршылася і адбыліся сутычкі ў Турыне (Пухавіцкі раён) і Якшыцах (Бярэзінскі раён), то Юзаф Доўбар-Мусніцкі перавеў Уланскі полк разам з Масціцкім у Бабруйск. Гэта здарылася 3 лютага 1918 года, за два тыдні да забойства.

У Польскім Корпусе, у тым ліку ва Уланскім палку, павялічвалася колькасць дэмаралізаваных вайскоўцаў і дэзертыраў, а знаходжанне вакол варожа настроеных бальшавікаў было небяспечным. Менавіта з гэтай нагоды генерал Доўбар-Мусніцкі стварае дэлегацыю, каб тыя даехалі да Варшавы на сход Рэгенцкай Рады (кіраўніцтва Польскага каралеўства пад час Першай Сусветнай вайны), наладзілі сувязь з Радаю і дамовіліся аб выхадзе Корпуса бліжэй да Варшавы, на тэрыторыю Польшчы. У склад дэлегацыі ўвашлі Баляслаў Масціцкі, капітан Браніслаў Ромер і лейтынант Жыгмунт Падгорскі. У якасці падтрымкі і аховы па шляху да фронту дэлегацыю суправаджалі два эскадроны І-га палка ўланаў у колькасці 120 коннікаў і двух кулямётаў.

Забойства Баляслава Масціцкага

Першыя страты дэлегацыя панесла ў баю пад вёскай Лапацічы (сучаснае ўрочышча вёскі Гайнінец Ляхавіцкага раёна). Пад вёскай пры адыходзе адбыўся бой з бальшавікамі, у якім загінулі падпаручык Лябкоўскі, унтэр-афіцэр Мразінскі і уланы Шледзь і Сітарэк. Акрамя загінула 17 польскіх жаўнераў.

Далей дэлегацыя накіравалася на поўдзень, дзе ў вёсцы Ясенец пахавалі трох сваіх забітых жаўнераў. З вёскі Ясенец Масціцкі з вайскоўцамі накіраваўся на поўдзень, дзе спыніліся недалёк ад вёскі Дзяніскавічы ў Радзівілаўскай леснічоўцы. Калі глядзець на польскую мапу, то ёсць тры варяынты, што гэта была за леснічоўка: Падчарнічнае (верагодней, бо ляжыць на шляху да Вялікіх Чучавіч), Мар'янава і Волкаў.

Мапа з адзначаным месцам забойства і ўрочышчамі Дуб і Падчарнічнае, 1926 г.
Мапа з адзначаным месцам забойства і ўрочышчамі Дуб і Падчарнічнае, 1926 г.

Менавіта пад Дзяніскавічамі польская дэлегацыя падзяляецца на дзве, і частка вяртаецца ў Бабруйск. У бок Вялікіх Чучавіч накіроўваецца Баляслаў Масціцкі з малодшым капітанам Марушэўскім, перапрануўшыся ў сялянскае адзенне. 

Падзеямі 18 лютага 1918 года дзеліцца Грыцкевіч Марыя Сцяпанаўна, былая жыхарка вёскі Вялікія Чучавічы.

Ішоў палкоўнік, ну і з ім ішлі больш (толькі я не знаю, колькі іх було чалавек). А нашы людзі, чучаўляне напалі на яго, да абабралі. Ён нёс золата за сабою. Нёс яшчэ нейкі прыпас свае, а яны ад яго аднялі да і забілі ў Лавіцах (урочышча).
 
Забілі яго ды абу як пахаранілі, нехорашэ: палцы паадкручвалі, кольцы пазнімалі (булі залатыя ў яго), адзежу знялі (була адзежа на ім харошая). Знялі адзежу, а даўно бедна было, адзежы і не было, таму пазавідавалі і на адзежу. Іх було 12 чалавек. Во, на аднаго чалавека забралася 12 чалавек.

Слухаць эпізод VANDRA падкаста "Палескія гісторыі: в'юны, люлька, бортніцтва і польскі палкоўнік | Вялікія і Малыя Чучавічы"


Наступствы забойства

Пра забойства Баляслава Масціцкага адразу з'явіліся звесткі ў газетах, а ў вёску Вялікія Чучавічы накіравалася карная польская экспедыцыя з Польшчы.

Першая старонка газеты Пляцувка, 6 сакавіка 1918 г.
Першая старонка газеты Пляцувка, 6 сакавіка 1918 г.

Цяпер дазналіся ў Польшчы, жонка яго, шчо тут яго забілі ў нашых Чучавічах і пахаранілі. Прыехалі сюда. Прыехалі, дапрашывалі хто, шчо. Панаходзілі вінавайцаў. Булі ж такія, што і падказалі ім, хто забіў. Булі і ў проціў, булі і за палкоўнікам, шчо не трэба було біць, адстойвалі. Яны хадзілі па хатах, а гэтыя ўсе білі, мужчыны хаваліся. А яны ў каждай хаце булі. То дзе і малыя, то яны сёдно білі. Клалі да білі. Мотно білі. Дажэ мне вот мой атец расказываў, шчо яго малога хавалі, бо яшчэ невялікі (Ліхтару Сцяпану Данілавічу тады было 16 год).
 
Ну ўсё-такі панаходзілі тых 12 чалавек, і ўзялі солтуса.  А солтус быў харошы чалавек. Солтус гэта не дазваляў рабіць, але ўзялі і яго. Сказалі, як хорашэ пахаронен, то цябе чапаць не будам. Даўно машын не було, і загадалі звозчыкам з коньмі, каб усе сабраліся і іх туды адвязлі ў Лавіца.
Вот выехалі ізвозчыкі, забралі гэтых вінавайцаў, іх і павзялі. Раскапалі. Сказалі так на месцы, як хораша пахованы, то будзеш аслабонены, а як нехораша пахованы, то за гэта і табе будзе. Раскапалі: у яго палцы падакручаны і адзежа знята, абу як пахованы, недобра.
 

Вот ужо едуць дамоў. Падвезлі пад сяло самае, дзе дубы, тут, на Ястаўцы. Пад'ехалі пад дубы і гэтага первага солтуса. Сказалі, дзе ён сядзеў, у катрога фурмана, "пад'язжай вот пад гэты дуб". Ён пад'ехаў пад дуб. Сказалі на солтуса, "становіса". А там із дуба рала таке шло. Далі яму вяроўку. "Чапляй вяроўку, завязвай, рабі пятляю і кладзі туды голаву". Вот ён ге зрабіў, улажыў голаву, а на фурмана сказалі, "ад'язджай". Фурман ад'ехаў, а ён ужо ж апаў далой і ўсё, яго нет.
 
А тых астальных вязлі вот тут, на кладбішча. Каля кладбішч. Сказалі, "залазьце, станавіцеся". Яны сталі падряд, і іх (не знаю, вінтаўкамі ці пулямётам) парастрачылі ўсіх. Тут жа на кладбішча іх так і пахаранілі. Подрад усіх пахаранілі. І брат яго прызджаў, і жонка прыязджала, і больш мо кто прыязджаў. То брат казаў ацапіць усю дзярэўню і спаліць, а жонка не дала. Каге, "е вінавайцы, а е людзі і добрыя" - да і асталіся нашы людзі.

Пасля пакарання сялян Чучавіч парэшткі палкоўніка былі перавезены ў Менск і пахаваны ў кафедральным саборы. А ўжо пасля прыходу польскай улады на тэрыторыю Заходняй Беларусі, у 1921 годзе, парэшткі былі перавезены ў Варшаву і пахаваны ў касцёле Святога крыжа (вуліца Кракаўскае прадмесце, 3).

Артыкул, прысвечаны Баляславу Масцікаму / часопіс
Артыкул, прысвечаны Баляславу Масцікаму / часопіс "Жаўнер Польскі" / №8 (340)

Артыкул, прысвечаны Баляславу Масцікаму / часопіс
Артыкул, прысвечаны Баляславу Масцікаму / часопіс "Жаўнер Польскі" / №8 (340)

У 1930 годзе ля ўрочышча Дуб на дароз між Дзяніскавіч і Чучавіч быў усталёваны мемарыяльны знак: складзеныя камяні з крыжом над імі. На камяных прымацаваны шыльда з надпісам:

Ён загінуў храбраю смерцю ў барацьбе за свабоду Радзімы.
Светлая памяць палкоўніку Баляславу Масціцкаму, камандуючы Краховіцімі Уланамі
18 лютага 1918 года

Помнік паўстаў дзякуючы намаганням і фінансавай падтрымцы перадапошняга нясвіжскага ардыната князя Альбрэхта Радзівіла. Адкрыццё памятнага знаку адбылося ва ўрачыстай атмасферы. На цырымоніі прысутнічалі вайсковае (кіраваў мерапрыемствам камандуючы ІХ карпусной акругай брыгадны генерал Траяноўскі) і цывільнае кіраўніцтва Другой Рэчы Паспалітай.

Мемарыяльны знак на месцы забойства Баляслава Масціцкага, урочышча Дуб
Мемарыяльны знак на месцы забойства Баляслава Масціцкага, урочышча Дуб

Ва ўсіх артыкулах адзначаецца, што Баляслава Масціцкага забілі бальшавікі, але палітычная асвядомленнасць сялян Чучавіцкага краю ў той час была амаль цалкам нулевая, таму можна меркаваць, што бальшавікі з неаседлых у вёсцы моглі спланаваць напад на польскага палкоўніка, а сяляне былі выкарыстаны як выканаўцы.

На жаль, невядома, ў якім стане зараз знаходзіцца мемарыяльны знак, бо дарога між вёскамі - надзвачай цяжкае выпрабаванне для ўсяго, акрамя лесавозаў. Таксама невядомы прозвішчы забітых сялян Вялікіх Чучавіч і дзе быў павешаны і пахованы солтыс.
Вялікія Чучавічы Урочышчы Гісторыі Фотаздымкі Мапы
Made on
Tilda